Probrané učivo

Školní rok 2020/2021

Učivo v týdnu od 19.10. do 23.10.

Podrobně rozepsané učivo i s úkoly najdete na Google Classroom

Český jazyk

Učebnice str. 23 - 26

Pracovní sešit str.23

Písanka str. 14 - 15

Čítanka str. 34, 35

Matematika

M4B str. 21, 24

M5 str. 2, 3, 4

Prvouka

Učebnice str.12

Pracovní sešit str. 9, 10, 11, 12


Učivo v týdnu od 12.10. do 16.10.

Český jazyk - opakování Abeceda, abecední řazení, Věta-slovo-slabika-hláska-písmeno, Pořádek vět v příběhu.

Učebnice str. 19 - 22

Pracovní sešit str.16 - 17

Písanka str. 12 - 13

Matematika 4B str. 19 - 20 - opakování pamětné + - do 20, geometrické tvary, tělesa

M 4B str.19 cvičení 6, 7, 8.

Matematika 5 str. 1, 5 a 7 cvičení 1 a 2,

numerace do 100, jednotky, desítky, číselná osa 0 - 100

Prvouka

Učebnice str. 11 + opakování

Pracovní sešit str. 9, 10

Učivo v týdnu od 5.10. do 9.10.

Český jazyk - opakování abecedy, mluvíme ve větách, věta-slovo-slabika-hláska-písmeno, pořádek vět ve vypravování, popisu atd.

Učebnice str.15 - 19

Pracovní sešit str. 15, str. 16 cvičení 1,2,3, vybarvovací úkoly vpravo nemáme hotové...

Písanka str. 10- 11, opis, přepis, diktát vět

Matematika - dokončení opakování učiva 1. ročníku, děti zvládají pamětně sčítat a odčítat do 20, umí řešit slovní úlohy, vyřešit početní řetězy, pětiminutovky, počítat už bez prstů, bez číselné osy

Pracovní sešit str. 15 - 18, str. 19 cvičení 1

Prvouka -opakovací test úterý 13.10.

Učebnice str. 8 - 9 Podzim, opakování str. 4 - 7

Pracovní sešit str. 9 - Podzim, opakování str.4 - 8

Učivo v týdnu od 29.9. do 2.10.

Český jazyk - řazení podle abecedy, abeceda zpaměti

Učebnice str. 14 - 15

Pracovní sešit str. 12 - 14, str. 15 cvičení 1, 2,3

Písanka str. 8 - 9 Přepis, opis, diktát

Matematika - pamětné sčítání a odčítání do 20, řešení slovních úloh

Pracovní sešit str. 13 - 15

Prvouka

Učebnice str. 8 - 9 Podzim v přírodě

Pracovní sešit str. 8 - Opakování

Učivo v týdnu od 21.9. do 25.9.

Český jazyk - abeceda zpaměti, řazení podle abecedy

Učebnice str. 10 - 14

Pracovní sešit str. 9 - 11

Písanka str. 6 -7

Opis, přepis, diktát slov a vět

Čtení

Každodenní domácí úkol- čtení mimočítankové četby dle Vašeho výběru- pro slabší čtenáře doporučuji knihy z edice PRVNÍ ČTENÍ, pro zdatné čtenáře (zatím jich ve třídě moc není), klidně již knihy z edice DRUHÉ ČTENÍ.

Matematika str. 9 - 12

Pamětné sčítání a odčítání do 20, řešení řetězů na sčítání a odčítání do 20, řešení slovních úloh, pětiminutovky,

pojmy- sčítanec +sčítanec=součet, menšenec-menšitel=rozdíl, řešení rébusů, geometrie- geom. tvary- čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh, rýsování přímých čar, vyznačení bodu, spojování bodů přímou čarou

Prvouka

Učebnice str. 6 - 7

Pracovní sešit str. 6 -7

2.10. Volby- mimoškolní akce- nalepeno v deníčku.

Učivo v týdnu od 14.9. do 18.9.

Český jazyk

Učebnice str. 7 - 10. Věta - slovo - slabiky - hlásky - písmena.

Pracovní sešit str. 6 - 8

D.ú.: Naučit se zpaměti abecedu (učebnice str.12- á, bé, cé, čé, dé, ďé.....)

Písanka str. 4-5

Čtení - denně doma hlasitě a zřetelně číst individuální četbu, snažit se číst už slova dohromady, respektovat čárky, háčky, melodie hlasu by měla zvládat číst věty správně se znaménky na konci.

Matematika Pracovní sešit str.6 - 8, pamětné sčítání a odčítání do 20, řešení slovních úloh, číselné řetězy, sčítání nebo odčítání se třemi čísly.

Prvouka

Učebnice str. 4-5

Pracovní sešit str. 4-5Učivo v týdnu od 7.9. do 11.9.

Český jazyk

učebnice str. 5 - 6

Věta-slovo-slabika-hláska-písmeno.

PS str. 3 - 5, str. 6 cvičení 1, 2

Opakování psacího písma, malých a velkých písmen, opis, přepis a diktát písmen, slov a vět. ( Opakujte i doma)

Datum v sešitech píšeme číslem a slovem ( 11. září)

Písanka str. 2 - 3

Čítanka str. 3 - 7

Nácvik plynulého a HLASITÉHO čtení, orientace v textu, porozumění textu. Čtení po větách s přihlédnutím ke správné intonaci v hlase podle znaménka za větou, . - melodie hlasu klesá, ! - zvýší hlas, ?- otázka- zeptá se.... Za každou větou malinká pauza. Předložky čteme dohromady. Slabikujeme už jen dlouhá-obtížná slovy.

Matematika

PS str. 2 - 5

Procvičujeme pamětné sčítání a odčítání do 20 (učivo 1.třídy), psaní sloupečků -příklady správně pod sebou, řešíme slovní úlohy ve 3 krocích. Datum v sešitech píšeme vpravo číslem. (11.9.)

Prvouka

učebnice str. 3

Jsem školák. Škola. Ve vyučování a o přestávce. Vysvětlení řádu školy- chování.

PS str. 2 - 3

Každodenní domácí úkol- čtení mimočítankové četby dle Vašeho výběru- pro slabší čtenáře doporučuji knihy z edice PRVNÍ ČTENÍ, pro zdatné čtenáře (zatím jich ve třídě moc není), klidně již knihy z edice DRUHÉ ČTENÍ.