Probrané učivo

Školní rok 2020/2021

Učivo od 1.3. 2021 je uvedeno v Google Classroom v jednotlivých učebnách.

Až do odvolání bude probíhat distanční výuka dle nařízení vlády.

Učivo od 15.2. do 19.2.

ČESKÝ JAZYK

Učebnice: str. 65 - 67

Souhlásky tvrdé, měkké a obojetné. Tvrdé slabiky- doplňování a odůvodňování. Měkké slabiky - doplňování a odůvodňování..

PS: str. 51 - 54

písanka: str. 9 - 10

čítanka: str. 83 - 91

učebna český jazyk

MATEMATIKA 6

PS str. 19 - 22

Dělení 2, opakování násobení, slovní úlohy na násobení, dělení, pamětné násobení 2

Písemné sčítání a odčítání s přechodem přes desítku. Závorky. Sčítání a odčítání se třemi čísly.

D.ú. Classroom- učebna matematiky

PRVOUKA

učebnice: str. 40 - 42

PS: str.42 - 42

Učivo od 8.2. do 12.2.

ČESKÝ JAZYK

Učebnice: str. 62 - 65

Souhlásky tvrdé, měkké a obojetné. Tvrdé slabiky- doplňování a odůvodňování. Měkké slabiky - doplňování a odůvodňování..

PS: str. 48 - 50

písanka: str. 6-8, přepis vět, básní, diktát vět, slov

čítanka: str. 77 - 82

D.ú. Classroom- učebna český jazyk

MATEMATIKA 6

PS str. 16-18

Písemné sčítání a odčítání s přechodem přes desítku.

Vyvození násobení 2, procvičování násobení 2, násobení 2 zpaměti, vyvození dělení.

PRVOUKA

učebnice: str. 38- 39

PS: str.40 -41

Učivo od 1.2. do 5.2.

ČESKÝ JAZYK

Učebnice: str. 58 - 62

Souhlásky tvrdé, měkké a obojetné. Tvrdé slabiky- doplňování a odůvodňování. Měkké slabiky.

PS: str. 46 - 47

písanka: str. 3 - 5, přepis vět, básní, diktát vět, slov

čítanka: str. 75 - 76

MATEMATIKA 6

PS str. 13 - 15

Písemné sčítání a odčítání s přechodem přes desítku.

Vyvození násobení 2, procvičování násobení 2, násobení 2 zpaměti.

D.ú. Classroom- učebna matematiky- Násobení 2.

PRVOUKA

učebnice: str. 24 - 28 Opakování - Zima, str. 37

PS: str.28 - 29, 39

Učivo od 25. 1. do 28.1.

ČESKÝ JAZYK

Učebnice: str. 57 - 58

Souhlásky tvrdé, měkké a obojetné. Tvrdé slabiky- doplňování a odůvodňování.

PS: str. 43- dokončení, 44- 45

písanka: str. 40, písanka 2.díl str. 1- 2

čítanka: str. 71 - 75

Classroom- d.ú (čtvrtek-neděle). Český jazyk

MATEMATIKA 6

str. 9 - 10 dokončení cvičení, které jsme přeskočili,

str.11- geometrie. Rýsování úsečky dané délky.

str. 12, str.13 cvičení 1,2,4.

Písemné sčítání a odčítání s přechodem přes desítku.

PRVOUKA

učebnice: str. 24 - 28 Opakování - Zima

PS: str.26

Učivo od 18.1. do 22.1.

ČESKÝ JAZYK

Učebnice: str. 54, 55, 56

PS: str. 41, 42, 43

písanka: str. 38, 39,

čítanka: str. 68, 69, 70,

MATEMATIKA 6 str. 7, 8, 9, 10

Classroom- d.ú. Matematika- sčítání do 100 s přechodem přes desítku

PRVOUKA

učebnice: str. 36, 24, 25, 28

PS: str. 38, 24, 25,


Učivo od 11.1. do15.1.

ČESKÝ JAZYK

Učebnice: strana 52-54, pololetní práce z českého jazyka(seznam učiva na informace pro rodiče)

Pracovní sešit: strana 39-41

Písanka: strana 36-37

Čítanka: strana 65-69

MATEMATIKA

Pracovní sešit str. 4-7, pololetní práce z matematiky(seznam učiva - na informace pro rodiče)

PRVOUKA

Učebnice: Opakování - Lidské tělo str.29-35, příští týden - opakovací test- Lidské tělo

Pracovní sešit : strana 36-37, opakování str.30-37

Učivo od 4.1. do 8.1.

ČESKÝ JAZYK

Učebnice: strana 51

Pracovní sešit: strana 36-38

Písanka: strana 34-35

Čítanka: strana 60-64

MATEMATIKA

Pracovní sešit 6 str.1,2,3 cvičení1,3,4,5,7, str.4 cvičení 2,3.

PRVOUKA

Učebnice: strana 33-35

Pracovní sešit : strana 33-35

Učivo od 14.12. do 18.12.

ČESKÝ JAZYK

Učebnice: strana 48-50

Pracovní sešit: strana 34-35

Písanka: strana 31-33

Čítanka: strana 49 - 60

MATEMATIKA

Pracovní sešit5 - dokončení, od 4.1. Pracovní sešit 6

PRVOUKA

Učebnice: strana 31- 32

Pracovní sešit : strana 31- 32

Učivo od 7.12. do 11.12.

ČESKÝ JAZYK

Učebnice: strana 47 - 47

Pracovní sešit: strana 31 - 33

Písanka: strana 28, 29, 30

Čítanka: strana 51 - 60

MATEMATIKA

Pracovní sešit5 str. 27 - 31

PRVOUKA

Učebnice: strana 29 - 30

Pracovní sešit : strana 22-23, 30 - 32

Učivo od 30.11. do 4.12.

ČESKÝ JAZYK

Učebnice: strana 41- 44

Pracovní sešit: strana 27 - 30

Písanka: strana 26, 27

Čítanka: strana 45 - 48

MATEMATIKA

Pracovní sešit5 str. 22 - 26

PRVOUKA

Učebnice: strana 19 - 21, 26

Pracovní sešit : strana 22-23, 27

Učivo od 23.11. do 27.11.

ČESKÝ JAZYK

Učebnice: strana 37 - 40

Pracovní sešit: strana 26, 28

Písanka: strana 24, 25

Čítanka: strana 42 - 44

MATEMATIKA

Pracovní sešit5 str. 18 - 21

PRVOUKA

Učebnice: strana 19 - 21

Pracovní sešit : strana 19 - 21

Učivo od 18.11. do 20.11.

ČESKÝ JAZYK

Učebnice: strana 35 - 36

Pracovní sešit: strana 25

Písanka: strana 23

Čítanka: strana 40 - 41

MATEMATIKA

Pracovní sešit5 : strana15 - 17

Pracovní sešit 4B: strana 27-28 do konce

PRVOUKA

Učebnice: strana 18

Pracovní sešit : strana 17 - 18


Učivo probrané v distanční výuce do 13.11.2020

Český jazyk

Učebnice do strany 34

Pracovní sešit do strany 24

Čítanka do strany 39

Písanka do strany 22

Matematika

Pracovní sešit 5 do strany 14

Pracovní sešit 4B do strany 26

Prvouka

Učebnice do strany 16- 17

Pracovní sešit do strany 16

Učivo v týdnu od 19.10. do 23.10.

Podrobně rozepsané učivo i s úkoly najdete na Google Classroom

Český jazyk

Učebnice str. 23 - 26

Pracovní sešit str.23

Písanka str. 14 - 15

Čítanka str. 34, 35

Matematika

M4B str. 21, 24

M5 str. 2, 3, 4

Prvouka

Učebnice str.12

Pracovní sešit str. 9, 10, 11, 12


Učivo v týdnu od 12.10. do 16.10.

Český jazyk - opakování Abeceda, abecední řazení, Věta-slovo-slabika-hláska-písmeno, Pořádek vět v příběhu.

Učebnice str. 19 - 22

Pracovní sešit str.16 - 17

Písanka str. 12 - 13

Matematika 4B str. 19 - 20 - opakování pamětné + - do 20, geometrické tvary, tělesa

M 4B str.19 cvičení 6, 7, 8.

Matematika 5 str. 1, 5 a 7 cvičení 1 a 2,

numerace do 100, jednotky, desítky, číselná osa 0 - 100

Prvouka

Učebnice str. 11 + opakování

Pracovní sešit str. 9, 10

Učivo v týdnu od 5.10. do 9.10.

Český jazyk - opakování abecedy, mluvíme ve větách, věta-slovo-slabika-hláska-písmeno, pořádek vět ve vypravování, popisu atd.

Učebnice str.15 - 19

Pracovní sešit str. 15, str. 16 cvičení 1,2,3, vybarvovací úkoly vpravo nemáme hotové...

Písanka str. 10- 11, opis, přepis, diktát vět

Matematika - dokončení opakování učiva 1. ročníku, děti zvládají pamětně sčítat a odčítat do 20, umí řešit slovní úlohy, vyřešit početní řetězy, pětiminutovky, počítat už bez prstů, bez číselné osy

Pracovní sešit str. 15 - 18, str. 19 cvičení 1

Prvouka -opakovací test úterý 13.10.

Učebnice str. 8 - 9 Podzim, opakování str. 4 - 7

Pracovní sešit str. 9 - Podzim, opakování str.4 - 8

Učivo v týdnu od 29.9. do 2.10.

Český jazyk - řazení podle abecedy, abeceda zpaměti

Učebnice str. 14 - 15

Pracovní sešit str. 12 - 14, str. 15 cvičení 1, 2,3

Písanka str. 8 - 9 Přepis, opis, diktát

Matematika - pamětné sčítání a odčítání do 20, řešení slovních úloh

Pracovní sešit str. 13 - 15

Prvouka

Učebnice str. 8 - 9 Podzim v přírodě

Pracovní sešit str. 8 - Opakování

Učivo v týdnu od 21.9. do 25.9.

Český jazyk - abeceda zpaměti, řazení podle abecedy

Učebnice str. 10 - 14

Pracovní sešit str. 9 - 11

Písanka str. 6 -7

Opis, přepis, diktát slov a vět

Čtení

Každodenní domácí úkol- čtení mimočítankové četby dle Vašeho výběru- pro slabší čtenáře doporučuji knihy z edice PRVNÍ ČTENÍ, pro zdatné čtenáře (zatím jich ve třídě moc není), klidně již knihy z edice DRUHÉ ČTENÍ.

Matematika str. 9 - 12

Pamětné sčítání a odčítání do 20, řešení řetězů na sčítání a odčítání do 20, řešení slovních úloh, pětiminutovky,

pojmy- sčítanec +sčítanec=součet, menšenec-menšitel=rozdíl, řešení rébusů, geometrie- geom. tvary- čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh, rýsování přímých čar, vyznačení bodu, spojování bodů přímou čarou

Prvouka

Učebnice str. 6 - 7

Pracovní sešit str. 6 -7

2.10. Volby- mimoškolní akce- nalepeno v deníčku.

Učivo v týdnu od 14.9. do 18.9.

Český jazyk

Učebnice str. 7 - 10. Věta - slovo - slabiky - hlásky - písmena.

Pracovní sešit str. 6 - 8

D.ú.: Naučit se zpaměti abecedu (učebnice str.12- á, bé, cé, čé, dé, ďé.....)

Písanka str. 4-5

Čtení - denně doma hlasitě a zřetelně číst individuální četbu, snažit se číst už slova dohromady, respektovat čárky, háčky, melodie hlasu by měla zvládat číst věty správně se znaménky na konci.

Matematika Pracovní sešit str.6 - 8, pamětné sčítání a odčítání do 20, řešení slovních úloh, číselné řetězy, sčítání nebo odčítání se třemi čísly.

Prvouka

Učebnice str. 4-5

Pracovní sešit str. 4-5Učivo v týdnu od 7.9. do 11.9.

Český jazyk

učebnice str. 5 - 6

Věta-slovo-slabika-hláska-písmeno.

PS str. 3 - 5, str. 6 cvičení 1, 2

Opakování psacího písma, malých a velkých písmen, opis, přepis a diktát písmen, slov a vět. ( Opakujte i doma)

Datum v sešitech píšeme číslem a slovem ( 11. září)

Písanka str. 2 - 3

Čítanka str. 3 - 7

Nácvik plynulého a HLASITÉHO čtení, orientace v textu, porozumění textu. Čtení po větách s přihlédnutím ke správné intonaci v hlase podle znaménka za větou, . - melodie hlasu klesá, ! - zvýší hlas, ?- otázka- zeptá se.... Za každou větou malinká pauza. Předložky čteme dohromady. Slabikujeme už jen dlouhá-obtížná slovy.

Matematika

PS str. 2 - 5

Procvičujeme pamětné sčítání a odčítání do 20 (učivo 1.třídy), psaní sloupečků -příklady správně pod sebou, řešíme slovní úlohy ve 3 krocích. Datum v sešitech píšeme vpravo číslem. (11.9.)

Prvouka

učebnice str. 3

Jsem školák. Škola. Ve vyučování a o přestávce. Vysvětlení řádu školy- chování.

PS str. 2 - 3

Každodenní domácí úkol- čtení mimočítankové četby dle Vašeho výběru- pro slabší čtenáře doporučuji knihy z edice PRVNÍ ČTENÍ, pro zdatné čtenáře (zatím jich ve třídě moc není), klidně již knihy z edice DRUHÉ ČTENÍ.