Probrané učivo

Školní rok 2019/2020

7.týden

14.10.- 18.10. Informace- co mají děti doma opakovat.

ŽA: str. 29 - 33, opakování hlásek a písmen m,M,a,á,A,Á,l,L,e,é,E,É,s,S.

Čtení písmen a slabik složených z těchto písmen, denně zopakovat vše v Živé abecedě a číst čtecí listy 1,2,3,4, po řádcích, po sloupcích se záložkou, jedna ruka drží záložku, druhá ruka ukazuje pod písmenem, pod slabikou obloučkem. Dbejte, prosím, aby děti četly hlasitě a zřetelně.

Ps: str. 1- 5

Do nové písanky píšeme tužkou, dbáme na to, aby děti seděly u každého psaní a kreslení správně, nohy na zemi, záda opřená, zadeček na konci židle u opěradla, lokty na lavici,jedna ruka před tělem drží sešit nebo pracovní sešit, druhá ruka píše a před psaním kontrolujeme správný úchop tužky-pastelky.

M: str. 19- 23

Opakování sčítání a odčítání do 4, psaní sloupečků na sčítání o odčítání, znázorňování sčítání a odčítání, řešení slovních úloh ve třech krocích- znázornění, výpočet a odpověď.

PsČíslic : str.5 číslice 5, opakování psaní číslic 1,2,3,4.

Prv: str. 16- 17

Podzim na poli a na zahradě, podzimní plodiny, podzimní práce na poli a zahradě.

6.týden

7.10.- 11.10.

ŽA: str. 25 - 28

Ps: str. 30- 35

M: str. 17- 19

PsČíslic : Opakování 1,2,3,4 - do sešitu s linkami, pracovní list

Prv: str. 14-15

5.týden

30.9.- 4.10.

ŽA: str. 21-24

Ps: str. 23-29

M: str. 15-16

PsČíslic : str.3,4 - polovina strany! opakování psaní 1,2,3.

Prv: str. 12-13

4. týden

D.ú. Denně ostrouhejte pastelky a tužky a zkontrolujte pouzdro.

23.9.- 27.9.

ŽA: str. 16 - 20

Ps: str. 18- 22

M: str. 14 - 15

PsČíslic : str. 2,3,4

Prv: str. 10, 11


3.týden

16.9 - 20.9.

16.9. jsou třídní schůzky v 17 hodin v 1.C

ŽA: str. 11 -15, písmeno m,M

Ps: str. 13 -17

M: str. 12-13, psaní čísla 1,2.

Prv: str. 6, 7, 8, 9.

2. týden

9.9. - 13.9. 2019

ŽA: str. 4 - 10

Ps: str. 4 - 12

M: str. 4 - 11

Prv: str. 4 - 5

1. týden

6.9. Moje 1. psaní - str.3 Opakování plynulé klikaté čáry - Drakův ocas

Matematika - str.3 Počítání do 3, dokreslování do počtu 3, více, méně, stejně

Domácí úkol - popovídat si s dětmi o škole, o tom, co se jim podařilo, co se jim líbilo atd. Rozvoj řečových schopností, vyjadřování ve větách.

1.týden

5.9. Moje 1.psaní- str.2 Cvik k uvolňování ramenního kloubu

- domácí úkol-zopakovat doma plynulou klikatou čáru na velký papír tlustou pastelkou

(správné sezení na židličce, nohy na zemi, záda opřená, zadeček na konci židle u opěradla, oba lokty na lavici, ruka, která nepíše je před tělem, nezakrývá to, co druhá píše, drží papír. Správné držení pera- 3 prsty-palec z boku, prostředníček zdola podpírá, ukazováček přidržuje shora, psací potřeba směřuje k ramínku, netlačit a nedržet křečovitě, psát zlehka, ruka se plynule posunuje po papíře).

Matematika - str.1, 2 Počítání do 5

- domácí úkol- počítat předměty do 5, opakovat pojmy více, méně, stejně, první, poslední, předposlední, uprostřed, hned za, hned před.


1. týden

4.9. Živá abeceda- str.2

- domácí úkol-zopakovat, přečíst, co je řádek-sloupeček, více méně na lavici, stejně, shodný obrázek

- procvičování mluvení ve větách, např. nad obrázkem v knížce

Moje 1.psaní- str.1

- domácí úkol- naučit básničku + cvičení prstů a rukou dle pokynů v učebnici