Kalendář akcí

Školní rok 2019/2020

Září

26.9. Preventivní program- s paní psycholožkou M. Vejmělkovou

Téma- Vztahy ve třídě, kolektiv třídy, dodržování nastavených pravidel chování ve škole.

Říjen

Listopad

  • Návštěva knihovny- Slabikářová slavnost

Prosinec

  • Vánoční těšení (vánoční dílny)
  • Vánoční vystoupení na Zelném trhu
  • 2.12. 2019 Vánoční výukový program- SVČ LYSKA 60,-Kč

Leden

Únor

Březen

  • 1. 4. 2020 Velikonoční výukový program- SVČ LYSKA 60,-Kč

Duben

Květen

Červen

  • Zahradní slavnost- MDD
  • Čtenářská slavnost
  • Školní výlet