Informace pro rodiče


Školní rok 2019/2020 (Sledujte, prosím, pravidelně.)

14.10.

Informace pro rodiče,

domácí úkol je vyznačen červeným domečkem.

14.10.

Informace k opakování a procvičování učiva doma


Český jazyk- Čtení a opakování hlásek a písmen m,M,a,á,A,Á,l,L,e,é,E,É,s,S ,

čtení slabik složených z těchto písmen, doplňování probraných písmen do mřížek,

denně zopakovat vše v Živé abecedě a číst čtecí listy 1,2,3,4 po řádcích, po sloupcích se záložkou,

jedna ruka drží záložku, druhá ruka ukazuje pod písmenem a pod slabikou obloučkem.

Dbejte, prosím, aby děti četly hlasitě a zřetelně.


Psaní - Do nové písanky píšeme tužkou, dbáme na to, aby děti seděly u každého psaní a kreslení správně,

nohy na zemi, záda opřená, zadeček na konci židle u opěradla, lokty na lavici,

jedna ruka před tělem drží sešit nebo pracovní sešit, druhá ruka píše, sešit mají praváci trošku nakloněný vlevo,

leváci vpravo a před psaním kontrolujeme správný úchop tužky-pastelky.


Matematika- Opakování sčítání a odčítání do 4, psaní sloupečků na sčítání o odčítání,

znázorňování sčítání a odčítání, sčítání a odčítání na číselné ose,

řešení slovních úloh ve třech krocích- znázornění, výpočet a odpověď,

psaní číslice 5, opakování psaní číslic 1,2,3,4.

7.10.

Informace pro rodiče

Ve škole se objevily v několika třídách na našem patře vši.

Prosím rodiče, aby preventivně prohlédli a umyli vlasy.

Děkuji Daniela Ševčíková

4.10. Informace pro rodiče k domácí přípravě ČTENÍ

domácí úkol

Děti dostaly složku čtecích listů, zatím 1. a 2. čtecí list. Složka slouží k domácímu každodennímu úkolu ve čtení. Děti ví, jak si mají vytáhnout oranžovou záložku a číst písmena, slabiky, po slabikách slova a první věty (po řádcích, ve sloupci) .

Záložku si drží pod řádkem nebo vedle sloupečku, který čtou, jedna ruka drží záložku a druhá ukazuje písmeno, slabiku, slovo po slabikách obloučkem, který čtou.

Složku i se záložkou budou nosit denně založenou v živé abecedě, prosím rodiče, aby na to dohlédli a denně s dětmi četli. Čtecí listy budou ve složce přibývat a čtení bude každodenní domácí úkol. Taky prosím dbejte, aby děti četly nahlas, zřetelně a vyslovovaly celé slabiky a slova a bylo čtení zřetelně slyšet. Některé děti i při řeči konce slov polykají a není jim rozumět.

Děkuji za spolupráci

Daniela Ševčíková

3.10.

Informace k projektu Sazka Olympijský víceboj

Změna - Vážení rodiče, formulář k Olympijskému víceboji, který přinesly Vaše děti dnes, nemusíte vyplňovat a posílat zpět.

Děti z 1.ročníků se budou zapojovat jen tak, že si disciplíny v rámci Tv zacvičí, ale nebudeme měřit a zapisovat výsledky do tabulek.

Toto proběhne až od 2. do 9. ročníků.

Daniela Ševčíková


2.10.

Prosba na rodiče.

Prosím rodiče, aby denně kontrolovali v aktovce nachystané pomůcky podle rozvrhu. Dnes hodně dětí nemělo pomůcky do anglického jazyka a taky nezbytné pomůcky v pouzdře.

Děkuji za spolupráci

Daniela Ševčíková

2.10.

Pouzdro: prosím, denně strouhejte tužky a pastelky a kontrolujte, zda něco nechybí.

 • tužka 2 kusy
 • guma
 • ořezávátko
 • tuhé lepidlo v tyčince Kores nebo Herkules
 • nůžky
 • pastelky - 12 kusů Koh-i-noor
 • pero- (až v listopadu)- nejlépe Tornádo

30.9.

Dnešním dnem končí pomoc patronů, připomínala jsem dětem, aby patronům poděkovaly.

Od 1. října již budou děti chodit samostatně do šatny i do třídy, a svačinku na ubrousku o velké přestávce taky zvládnou, jsou moc šikovné.

27.9.

Připomínám rodičům:

Prosím, PODEPISUJTE všechny vlepené lístečky a zápisy v deníčku a v Notýsku.

Děkuji Daniela Ševčíková

25.9.

Děkuji všem rodičům, kteří se se svými dětmi zúčastnili sběru starého papíru, který se dnes konal na naší škole.

Peníze budou poukázány na charitativní akci.

25.9.

Průběžné hodnocení dětí

Blíží se konec prvního měsíce školy.

Musím všechny děti i Vás, rodiče moc pochválit za velmi pěkný a vstřícný přístup k plnění domácích úkolů, k procvičování a zopakování toho, co jsme v hodinách probrali a za velkou snahu a píli Vašich dětí.

Již po měsíci jsou to opravdu zodpovědní a snaživí školáci. Už začínám hodnotit jedničkami, děti se na to moc těší.

Moc je doma pochvalte.

Daniela Ševčíková

25.9.

Prosba na rodiče.

Prosím rodiče, pokud budeme vybírat nějaké peníze, aby je dětem daly do peněženky na zip-kapsičky na krk.

(prodávají je v každém papírnictví nebo byly součástí nakoupené sady: aktovka +pouzdro+peněženka na krk).

Pokud možno peníze nedávejte do pouzdra, do deníčku, volně do aktovky ani do kapes. Mnozí je nenajdou nebo ztratí.

Děkuji za pochopení

Daniela Ševčíková

24.9.

26.9. proběhne Preventivní program s paní psycholožkou M. Vejmělkouvou (2.vyučovací hodina)

Téma- Kolektiv třídy, kamarádství, pomoc spolužákovi, chování se k dospělým, uznávání autority, dodržování nastavených pravidel chování ve škole- Řád školy

21.9.

Informace pro rodiče, kteří se ptají na kroužky školy. Tyto informace jsou na webu školy.

Nepovinné předměty

 • římsko-katolické náboženství (pondělí 6., 7. vyuč. hod.)

Kroužky

 • Cambridge kurzy pro 2. – 5. roč. (placené)
 • Cambridge kurzy KET, PET, FCE pro 2. st. (placené)
 • Kurz k mezinárodním zkouškám z Nj pro 8.-9. r. A2, B1 (placené)
 • Kroužek anglické konverzace pro 1. roč. (placené)
 • Klady překladů – překladatelský kroužek, (út 14:00-15:30, 1x14 dní)
 • Francouzština hrou pro 5. roč. (po 12:45-13:30; út nebo stř 12:45-13:30)
 • Příprava na přijímací zkoušky z Čj pro 9. r. (placené)
 • Příprava na přijímací zkoušky z M pro 9. roč. (placené)
 • Psaní jako hraní pro 1. roč. (1. pololetí, placené)- již obsazen
 • Kurz mozkové gymnastiky (čt 15:00-15:45,1x14 dní, za účasti rodičů, placené)
 • Seberozvojový kroužek pro 2. st. (čt 14:30-16:00)
 • Čtenářský klub pro 2. st.
 • Logická matematika a deskové hry pro 4.-6. roč., (út 15:00-16:30)
 • Chemie + (út nebo stř 14:00-15:00)
 • Školní kapela 2. st.
 • Sportovní kroužek pro 5. roč. (út 13:00-14:00)
 • Výtvarné studio pro 1.-4. roč. (út 14:00-16:00, placené)
 • Šikulky (rukodělný kroužek při školní družině)
 • Upozorňujeme, že zájmové kroužky budou otevřeny při minimálním
 • počtu 10 přihlášených žáků.

Kroužky školní družiny

 • Rukodělný kroužek Šikulky Více informací o kroužcích ŠD v deníčcích dětí

Organizované jinými subjekty na půdě školy (placené)

 • Šachový kroužek
 • Věda nás baví (čt 14:00-15:00)
 • Kurz keramiky
 • Brick by Brick (LEGO vzdělávání; út 15:00-16:00; www.brno.brickbybrick.cz)
 • Judo (čt 15:10–16:10; www.judo-brno.cz)
 • Florbal (stř 15:00-16:00; 16:00-17:00) *
 • Hip Hop+street dance (stř 15:00-16:00) *
 • In-line bruslení (út 15:00-16:00) *
 • Badminton (út 15:15-16:15) *
 • Roztleskávačky 1. i 2. st. *
 • Robotika s legem *
 • Mladý elektrikář pro 1. a 2. roč. *
 • Výuka kytary *
 • Veselá věda pro 1.-5. r. ((www.veselaveda.cz)
 • Kutilská dílna, Hollywood club, Malý kuchtík, Moderní tance, Keramika, Deskové hry (www.berukrouzky.cz)

* informace o těchto kroužcích na www.krouzky.cz

18.9.

Prosím, zítra ve čtvrtek 19.9. přibalte dětem do aktovky

složku na písmenka se sadou písmen, kterou děti obdržely

první den školy v červeném pytlíku z tepláren.

Předem děkuji Daniela Ševčíková

Vážení rodiče,

v návaznosti na včera podané informace o Radě rodičů Vám ve spolupráci s paní třídní učitelkou zasílám avizovaný email.

Spolek „Rada rodičů při ZŠ Bakalovo nábřeží 8 Brno, z.s.“ byl zřízen na podporu školních i mimoškolních volnočasových aktivit. Snaží se především o vytvoření lepších materiálních podmínek při výuce žáků prostřednictvím příspěvků, které sdružují od rodičů. Cílem je rovněž prohloubení neformální komunikace mezi vedením školy a pedagogy na jedné straně a rodiči žáků na straně druhé, zejména pořádáním společných kulturních, sportovních a společenských akcí. Každá třída školy má ve Spolku svého zástupce. Na základě schváleného rozpočtu na školní rok přispívá Rada rodičů na jednotlivé akce pro děti, školní zájezdy, ceny pro nejlepší žáky a třídy, pomůcky pro výuku jazyků, lyžařské výcviky, vybavení prvňáčků apod. Nevyčerpané finanční prostředky se kumulují na účtu občanského sdružení na realizaci finančně náročnějších akcí (nákup počítačů, obnova školní zahrady aj.). V průběhu existence sdružení rodičů bylo touto činností zabezpečeno již mnoho potřebných projektů. Kterýkoliv z rodičů, ať již prostřednictvím svého zástupce třídy v Radě rodičů nebo sám, se může na tento institut obrátit s konkrétní připomínkou či návrhem.

Stanovy Rady rodičů jsou zveřejněny zde

https://www.bakalka.cz/sites/default/files/soubory/2016/10/Rada%20Rodičů%20-%20Stanovy%20spolku%202016.pdf

Včera byl schválen příspěvek pro Radu rodičů na školní rok 2019/2020 ve výši 500,-Kč za každého jednoho žáka (pokud tedy máte na ZŠ Bakalovo nábřeží více žáků, tak za každého uhradíte 500,-Kč).

Příspěvek prosím uhraďte na účet Rady rodičů číslo 7304700227/0100 bez variabilního symbolu. Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno žáka a také třídu, do které chodí.

Jan Parma (email: parma@akparma.cz)

11.9.

Domácí úkoly se vyznačují červeným domečkem.

Každodenní úkoly- zopakovat probranou stranu- si děti nevyznačují, tento úkol je každý den- automaticky.

Seznam potřeb pro 1. C, školní rok 2019/2020

tř. učitelka: Mgr. Daniela Ševčíková e-mail: sevcikova@bakalka.cz

web třídy: sevcikova.bakalka.cz

Zakoupí rodiče:


Kufřík na uložení VV pomůcek (35 cm x 23 cm)

 • tuhé lepidlo v tyčince větší
 • vodové barvy Koh-i-noor
 • plastový kelímek na vodu
 • temperové barvy min. 6 ks
 • štětec kulatý č. 6 a č. 8
 • staré triko
 • plochý štětec č. 10
 • bavlněný hadřík
 • voskovky 12 Ks
 • igelit na lavici

VŠE, CO PŮJDE, PROSÍM, PODEPIŠTE!

Pouzdro:

 • tužka č.1 2 kusy
 • tuhé lepidlo v tyčince malé
 • nůžky
 • pastelky - 12 kusů Koh-i-noor
 • guma
 • ořezávátko

Tělocvik do plátěné tašky

 • trenýrky
 • tričko
 • cvičky halová obuv (bílá podrážka)
 • švihadlo(správné délky)

VŠECHNY VĚCI DO TV PODEPSAT!

Přezůvky s pevnou patou (ne pantofle) – v podepsaném plátěném pytlíku – po výuce si je žáci odnášejí domů.

Školní potřeby:

 • průsvitné obaly na sešity,deníčky a učebnice
 • čipy na obědy - 115,-Kč (zakoupit v jídelně)

Za státní příspěvek budou školou zakoupeny společné pomůcky pro výuku 1. ročníků.

Učebnice angličtiny:

 1. pololetí – Happy House 1 (New Edition) – učebnice + pracovní sešit
 2. pololetí – Happy House 2 (New Edition) – učebnice + pracovní sešit

Celková částka za všechny učebnice, pracovní sešity do AJ, sešity, výkresy, barevné papíry, pomůcky a vstupné na akce třídy je 2000,- Kč.

Částka bez učebnic a prac.sešitů z Aj 1130,- Kč.