Informace pro rodiče


Školní rok 2019/2020 (Sledujte, prosím, pravidelně.)

7.2.

Obrázky ze školní družiny

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Šikovné ručičky


Carousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

7.2.

Informace k 2. pololetí školního roku 2019/2020

Ve 2. pololetí začínáme psát v sešitech opravy. Pokud má dítě pod cvičením O: , doma napíše opravu. Prosím rodiče, aby na to dohlédli.

 • v českém jazyce - pokud má dítě chybu ve slově, do opravy napíše slovo správně. Pokud mu chybí velké písmeno na začátku věty, tečka za větou, slova napsal dohromady apod., v opravě napíše správně celou větu. Pokud jsme psali pouze písmena, do opravy napíše správně chybné písmeno.
 • v matematice - pokud má chybu v příkladu, přepíše správně celý příklad , (popř. více chybných příkladů) - napíše správně do sloupečku do opravy. Pokud je chyba ve slovní úloze, opraví tu část, kde je chyba- znázornění, výpočet, odpověď, pokud je chybná celá slovní úloha, opraví celou slovní úlohu.

Tam, kde pod cvičením není O: , dítě opravu nepíše.


Co už mám umět po 1. pololetí školního roku 2019/2020

Český jazyk-

 • čtu slova, věty, souvislé texty,
 • správně čtu předložková spojení,
 • čtu hlasitě a plynule, zřetelně, správně vyslovuji, čtu i konce slov.
 • při čtení mám správnou melodii v hlase - na konci věty klesám hlasem,
 • píši správné tvary probraných písmen, napojuji správně písmena,
 • zvládám opis, přepis, diktát slov a vět,
 • řečové dovednosti- mluvím ve větách, umím vysvětlit stručně přečtené slovo,
 • umím vypravovat pohádku podle obrázkové osnovy, umím vytvořit věty k danému obrázku.

Matematika -

 • pamětně zvládám sčítání a odčítání do 10 bez prstů
 • zvládám sčítání a odčítání více čísel na řádku do 10 (matematické řetězy)
 • písemné sčítání ( pod sebou)
 • zvládám vytvořit k dominové kostce 2 příklady na sčítání a 2 příklady na odčítání
 • zvládám vytvořit k číselné ose s vyznačenými barevnými čísly 2 příklady na sčítání a 2 příklady na odčítání
 • rozklad čísel na 2 sčítance
 • řešení slovních úloh ve třech krocích- znázornění, výpočet, odpověď

28.1.

30.1. ve čtvrtek máme zkrácené vyučování - 4 vyučovací hodiny

28.1.

30.1. bude žákům 4. vyučovací hodinu vydán výpis z vysvědčení - hodnocení za 1. pololetí školního roku 2019/2020

31.1. jsou pololetní prázdniny

24.1.

Upozorňuji rodiče na opětovný výskyt vší ve škole.

Daniela Ševčíková

24.1.

Hodnocení žáků v 2. pololetí školního roku 2019/2020

V 2. pololetí jsou již z dětí zdatní školáci. Bude malinko zpřísněno hodnocení.

0 - 1 chyby jednička

2 - 4 chyby dvojka

5 - 7 chyb trojka

8 - 10 chyb čtyřka

11 a více chyb pětka

Velké prověrky budou přepočítány podle získaných bodů na procenta odpovídající známkám.

V 2. pololetí budu dávat zatím jen jedničky a dvojky, pokud dítě bude mít více chyb, bude mít napsáno pod prací- Nezvládl, zopakuj apod.

20.1.

Ve středu 22.1. proběhne ve škole třetí hodinu program Zdravé zoubky- zubní hygiena.

Program je zdarma. Děti by si měly přinést svůj zubní kartáček.

20.1.

16.1. Pololetní test z českého jazyka

Test psalo 21 ž.

Diktát :

0 chyb 3 žáci

1 chyba 6 žáků

2 chyby 3 žáci

3 chyby 4 žáci

4 chyby 4 žáci

5 chyb 1 žák

Opis :

0 chyb 15 žáků

1 chyby 4 žáci

2 chyby 1 žák

3 chyby 1 žák

Přepis:

0 chyb 14 žáků

1 chyba 2 žáci

2 chyby 5 žáků

Čtení s porozuměním :

0 chyb 14 žáků

1 chyba 4 žáci

3 chyby 3 žáci


17.1.

15.1. Pololetní test z matematiky

Maximální počet bodů 55

Test psalo 22 ž.

Průměr na žáka je 52,59 bodů

55 bodů mělo 5 žáků

54 b. 7 žáků

53 b. 4 žáci

52 b. 1 žák

51 b. 2 žáci

50 b. 1 žák

47 b. 1 žák

41 b. 1 žák

13.1.

Informace pro rodiče k opakování doma

Český jazyk- čtení písmen, slov, vět

- opis a přepis písmen, slov, vět

- diktát písmen, slov, vět

10.1.

Informace k pondělním hovorovým hodinám

Prosím rodiče, kteří budou mít zájem přijít na hovorové hodiny, aby přišli v době od 17:15 hod kdykoli do 18:30 hod. Na 17. hodinu jsou pozvaní rodiče s překladatelkou. Děkuji a budu se těšit.

Daniela Ševčíková


7.1.

Vážení rodiče,

v pondělí 13.1. 2020 se konají hovorové hodiny.

Můžete přijít kdykoli od 17:00 do 18:30 hod.

Daniela Ševčíková


7.1.

Pomůcky do výtvarné výchovy - na čtvrtek 9.1.

Děti si mají přinést nepoužitý sáček čaje ( i se šňůrkou a lístečkem na konci šňůrky)


29.12.

Nápady na opakování učiva pro ty děti, co dostaly pod stromeček notebook nebo tablet.

První dva odkazy jsou možné použít na opakování a procvičování zdarma, včelka je v nabídce pro rodiče za poplatek.


19.12.

Vážení rodiče, přeji Vám a Vašim dětem krásné a pohodové Vánoce prožité v kruhu rodiny a v novém roce hlavně zdraví, spokojenost a radost z Vašich báječných dětí.

Daniela Ševčíková

19.12.

Domácí úkol na vánoční prázdniny:

 • denně číst slabiky, slova, věty- čtecí listy, slabikář, pracovní sešit ke slabikáři

19.12.

Moc děkuji všem rodičům, prarodičům, příbuzným a známým, kteří přišli včera 18.12. na naše vystoupení na Zelném trhu.

Daniela Ševčíková

17.12.

Vánoční prázdniny jsou od 23.12. 2019 do 5.1. 2020

Nástup do školy po prázdninách je v pondělí 6.1. 2020

17.12.

V pátek 20.12. 2019 je ředitelské volno.

Pro přihlášené děti funguje školní družina.

16.12.

Středa 18.12. Vystoupení na Zelném trhu od 10:00 hod

Pokud by si rodiče nebo prarodiče chtěli odvést dítě hned po vystoupení, napište mi to do mailu.

Čas vystoupení bude v 10:10 hod. Po vystoupení odcházíme do školy.

Děkuji za spolupráci

Daniela Ševčíková
12.12.

Informace k organizaci příštího týdne od 16.12. do 20. 12. 2019

Pondělí 16.12. - Výuka dle rozvrhu beze změny 7:55-11:40

Úterý 17.12. - Výuka dle rozvrhu beze změny 7:55-11:40

Středa 18.12. - Výuka 7:55 - 11:40, s sebou batůžek,PRVOUKU,(pokud nemá dítě ve škole v šanonu),pouzdro, deníček, notýsek, svačinu, pití, papuče, čip, průkazku MHD nebo 2 jízdenky!

Od 10:00 Vánoční vystoupení ZŠ Bakalovo nábřeží na Zelném trhu. Pokud by chtěli někteří rodiče dítě si vzít dítě hned po vystoupení, napište mi to, prosím, předem mailem.

Všichni rodiče, příbuzní a známí jsou srdečně zváni.

Čtvrtek 19.12. - Výuka 7:55 - 11:15 (zkrácená výuka o 1 vyučovací hodinu!)

Obědvá celá třída v 11:15 hod

Dárečkový den - s sebou batůžek, papuče, pouzdro, deníček, notýsek, vánoční pohoštění v rozumné míře, pití, čip,

2 zabalené dárečky a dobrou náladu.

Pátek 20.12. - Ředitelské volno. Předem přihlášené děti mají možnost v tento den být ve školní družině.

11.12.

Dnes dostaly děti alba s vánočními fotografiemi, prosím rodiče, aby co nejdříve zaslali částku uvedenou na albu po dítěti nebo vrátili celé album zpět.

Děkuji za spolupráci

Daniela Ševčíková


5.12.

Ve čtvrtek dne 12.12. se koná od 16:00 do 18:00 hod Vánoční těšení pro děti a rodiče.

2.12.

Procvičovat čtení můžete se svými dětmi na Pc a tabletu na http://www.vcelka.cz/.


29.11.

Dárečkový den

19.12. ve čtvrtek si uděláme ve třídě vánoční dárečkový den.

Pokud rodiče budou souhlasit, každé dítě donese 2 drobné dárečky. Kluci 2 dárečky pro kluky a děvčátka 2 dárečky pro děvčata. Nekupujte nic drahého, dárek, prosím, zabalte a nic na něj nepište. Děti dárky přinesou 19.12. do třídy a položí pod stromeček nebo vánoční větvičku.

(Nápady - pro děvčata sponky, barevné gumičky, náramky, pro všechny potřeby do pouzdra- ořezávátko, guma, pero, tužky , blok, fixy, záložku do knihy, omalovánky apod.)

Poslední den školy si zahrajeme hry, zatančíme, rozdáme dárečky tak, aby všichni ti, kteří 2 dárky přinesou, 2 dárky také dostali. Pokud budou mít děti s sebou nějaké vánoční ochutnávky cukroví nebo pohoštění, uděláme si i Vánoční hostinu.

Pokud by chtěl i někdo z rodičů přispět nějakým drobným dárkem, je nás 23, 13 děvčátek, 10 chlapců, pokud někomu leží ve skříni starý malý umělý stromeček, ozdůbky, adventní věneček apod. Předem moc děkujeme.

Doufám, že si to děti užijí a budou pěkně naladěni na Vánoce s Vámi - rodiči.

28.11.

V pondělí 2.12. pojedeme na výukový program Vánoce.

SVČ LYSKA- Oblá 469/51C, 634 00 Brno-Nový Lískovec .

S sebou : batůžek, papuče, svačinu, pití, čip a průkazku MHD nebo 2 jízdenky na tramvaj.

Cena 60,-Kč (placeno z fondu)

Pokud dítě zapomene průkazku MHD nebo 2 jízdenky, nebude moci s námi jet.

Děkuji za pochopení

Daniela Ševčíková


19.11.

Připomínám rodičům, aby docvičili s dětmi recitaci básní z deníčku. Některé děti básničky ještě stále neumí.

Děkuji za spolupráci

Daniela Ševčíková

15.11.

V pondělí 18.11. budu dětem v rámci českého jazyka slavnostně předávat Slabikář, k němu pracovní sešit, diplom a drobnou sladkost.

Dočetli jsme Živou abecedu a začneme pracovat ve Slabikáři a pracovním sešitě.

13.11.

Dnes děti dostaly nový pracovní sešit Matematika 2.

Zítra budeme již pracovat v tomto 2.dílu matematiky.

11.11.

V pátek 15.11. proběhne vánoční fotografování dětí. Vánoční album bude stát 280,-Kč

Firma FOTODIENST vyfotí všechny, záleží na rodičích, jestli budou chtít zakoupit nebo zabalené vrátí.

11.11. Informace k výuce

Český jazyk- začínáme psát první diktáty písmen a slabik, přepis písmen a slabik ( procvičujte také doma, diktujte písmena a slabiky, které jsme psali v písance)

Matematika- začínáme psát pětiminutovky na pamětné sčítání a odčítání do 6 , děti píší na řádek jen výsledky a za nimi čárku (procvičujte také doma)

11.11.

Dne 18.11. v 17 hodin se konají třídní schůzky.

Prosím, nezapomeňte podepsat třídní schůzky na poslední straně v notýsku.

2.11.

Pro rodiče, kteří chtějí opakovat učivo probrané v českém jazyce a matematice na počítači :

Pro děti bude na PC opakování mnohem zajímavější a přitažlivější....

31.10.

Dne 6.11. Návštěva knihovny na Křížové - v rámci hodiny českého jazyka . (9,00 -10,45 hod)

Do výuky s sebou: český jazyk a matematiku, pouzdro, deníček, notýsek, svačinu, pití, papuče, čip na obědy.

25.10.

Přeji pěkné podzimní prázdniny

Písemné domácí úkoly děti nemají. Domácí úkol na prázdniny je číst čtecí listy 1,2,3,4,5 a nový číslo 6.

23.10.

Informace pro příští týden

Vážení rodiče, příští týden je 28.10. státní svátek, 29.10. a 30.10. jsou podzimní prázdniny.

Výuka bude příští týden jen ve čtvrtek a pátek- 31.10. a 1.11. (Rozvrh bude jako vždy ve čtvrtek a pátek.)

Mějte pěkné dny

Daniela Ševčíková

23.10.

Informace k psaní perem

V týdnu od 11.11. šikovní žáci, kteří budou už mít zvládnuté psaní tužkou, na kterou netlačí a píší úhledně a zlehka, budou začínat pomalu psát perem.

Budu vybírat děti postupně podle toho, jak mají techniku psaní tužkou zvládnutou.

Prosím rodiče, aby postupně začali pera nakupovat, v pouzdře po 11.11. by měly mít děti 2-3 pera, stejně jako 2-3 ostrouhané tužky.

Děti, které ještě nemají zvládnuté psaní bez velkého přítlaku, budou ještě nějakou chvilku psát tužkou.

Doporučení pro rodiče: Zakupte pera Tornádo, ta píší velmi tence, nemají tlustou špičku a jsou i cenově přijatelná.

Věřte mému doporučení, mají je už v různých barvách, s ergonomickým úchopem (trojboký úchop) , dokonce i pro leváky, s obrázky,

s vůněmi, vybere si každý.

S jinými pery pro prvňáčky nemám dobrou zkušenost.

18.10.

Vážení rodiče.

V pátek Vaše děti přinesou vždy všechny 3 linkované sešity ( do matematiky, do českého jazyka a procvičovací) domů,

abyste se podívali, co jsme v týdnu zvládli.

A věděli jste, co máte konkrétně opakovat.

Během týdne budou děti sešity nechávat ve škole, pokud v nich nebudou mít domácí úkol.

Děkuji za spolupráci

Daniela Ševčíková

18.10.

Informace k matematice - jen dovysvětlení pro rodiče, děti už od čtvrtka všechno vědí.

Včera jsme počítali v hodině matematiky společně cvičení v pracovním sešitě M- zelené sloupečky na straně 16 a přepisovali jsme je a počítali do sešitu s linkami (modrý).

Dětem jsem vše vysvětlila, zelené sloupečky se vždy přepisují a počítají do modrého sešitu, udělala jsem tam všem růžový a zelený puntík na první a druhý zelený sloupec.

Samozřejmě, že se učíme sčítat a odčítat, takže výsledky jsme psali za rovná se.

Totéž jsem jim vysvětlila, že budou mít za domácí úkol, jen jsme si udělali červený domeček u zelených sloupečků na straně 20. Růžový a zelený puntík měli už ode mne nachystaný v modrém sešitě.

Mnozí domácí úkol zvládli výborně, chválím!

Zároveň prosím rodiče, aby nedělali s dětmi do sešitů a učebnic nic, co není označeno jako domácí úkol- červeným domečkem.

Moc děkuji za spolupráci

Daniela Ševčíková


14.10.

Informace pro rodiče,

domácí úkol je vyznačen červeným domečkem.

14.10.

Informace k opakování a procvičování učiva doma


Český jazyk- Čtení a opakování hlásek a písmen m,M,a,á,A,Á,l,L,e,é,E,É,s,S ,

čtení slabik složených z těchto písmen, doplňování probraných písmen do mřížek,

denně zopakovat vše v Živé abecedě a číst čtecí listy 1,2,3,4 po řádcích, po sloupcích se záložkou,

jedna ruka drží záložku, druhá ruka ukazuje pod písmenem a pod slabikou obloučkem.

Dbejte, prosím, aby děti četly hlasitě a zřetelně.


Psaní - Do nové písanky píšeme tužkou, dbáme na to, aby děti seděly u každého psaní a kreslení správně,

nohy na zemi, záda opřená, zadeček na konci židle u opěradla, lokty na lavici,

jedna ruka před tělem drží sešit nebo pracovní sešit, druhá ruka píše, sešit mají praváci trošku nakloněný vlevo,

leváci vpravo a před psaním kontrolujeme správný úchop tužky-pastelky.


Matematika- Opakování sčítání a odčítání do 4, psaní sloupečků na sčítání o odčítání,

znázorňování sčítání a odčítání, sčítání a odčítání na číselné ose,

řešení slovních úloh ve třech krocích- znázornění, výpočet a odpověď,

psaní číslice 5, opakování psaní číslic 1,2,3,4.

7.10.

Informace pro rodiče

Ve škole se objevily v několika třídách na našem patře vši.

Prosím rodiče, aby preventivně prohlédli a umyli vlasy.

Děkuji Daniela Ševčíková

4.10. Informace pro rodiče k domácí přípravě ČTENÍ

domácí úkol

Děti dostaly složku čtecích listů, zatím 1. a 2. čtecí list. Složka slouží k domácímu každodennímu úkolu ve čtení. Děti ví, jak si mají vytáhnout oranžovou záložku a číst písmena, slabiky, po slabikách slova a první věty (po řádcích, ve sloupci) .

Záložku si drží pod řádkem nebo vedle sloupečku, který čtou, jedna ruka drží záložku a druhá ukazuje písmeno, slabiku, slovo po slabikách obloučkem, který čtou.

Složku i se záložkou budou nosit denně založenou v živé abecedě, prosím rodiče, aby na to dohlédli a denně s dětmi četli. Čtecí listy budou ve složce přibývat a čtení bude každodenní domácí úkol. Taky prosím dbejte, aby děti četly nahlas, zřetelně a vyslovovaly celé slabiky a slova a bylo čtení zřetelně slyšet. Některé děti i při řeči konce slov polykají a není jim rozumět.

Děkuji za spolupráci

Daniela Ševčíková

3.10.

Informace k projektu Sazka Olympijský víceboj

Změna - Vážení rodiče, formulář k Olympijskému víceboji, který přinesly Vaše děti dnes, nemusíte vyplňovat a posílat zpět.

Děti z 1.ročníků se budou zapojovat jen tak, že si disciplíny v rámci Tv zacvičí, ale nebudeme měřit a zapisovat výsledky do tabulek.

Toto proběhne až od 2. do 9. ročníků.

Daniela Ševčíková


2.10.

Prosba na rodiče.

Prosím rodiče, aby denně kontrolovali v aktovce nachystané pomůcky podle rozvrhu. Dnes hodně dětí nemělo pomůcky do anglického jazyka a taky nezbytné pomůcky v pouzdře.

Děkuji za spolupráci

Daniela Ševčíková

2.10.

Pouzdro: prosím, denně strouhejte tužky a pastelky a kontrolujte, zda něco nechybí.

 • tužka 2 kusy
 • guma
 • ořezávátko
 • tuhé lepidlo v tyčince Kores nebo Herkules
 • nůžky
 • pastelky - 12 kusů Koh-i-noor
 • pero- (až v listopadu)- nejlépe Tornádo

30.9.

Dnešním dnem končí pomoc patronů, připomínala jsem dětem, aby patronům poděkovaly.

Od 1. října již budou děti chodit samostatně do šatny i do třídy, a svačinku na ubrousku o velké přestávce taky zvládnou, jsou moc šikovné.

27.9.

Připomínám rodičům:

Prosím, PODEPISUJTE všechny vlepené lístečky a zápisy v deníčku a v Notýsku.

Děkuji Daniela Ševčíková

25.9.

Děkuji všem rodičům, kteří se se svými dětmi zúčastnili sběru starého papíru, který se dnes konal na naší škole.

Peníze budou poukázány na charitativní akci.

25.9.

Průběžné hodnocení dětí

Blíží se konec prvního měsíce školy.

Musím všechny děti i Vás, rodiče moc pochválit za velmi pěkný a vstřícný přístup k plnění domácích úkolů, k procvičování a zopakování toho, co jsme v hodinách probrali a za velkou snahu a píli Vašich dětí.

Již po měsíci jsou to opravdu zodpovědní a snaživí školáci. Už začínám hodnotit jedničkami, děti se na to moc těší.

Moc je doma pochvalte.

Daniela Ševčíková

25.9.

Prosba na rodiče.

Prosím rodiče, pokud budeme vybírat nějaké peníze, aby je dětem daly do peněženky na zip-kapsičky na krk.

(prodávají je v každém papírnictví nebo byly součástí nakoupené sady: aktovka +pouzdro+peněženka na krk).

Pokud možno peníze nedávejte do pouzdra, do deníčku, volně do aktovky ani do kapes. Mnozí je nenajdou nebo ztratí.

Děkuji za pochopení

Daniela Ševčíková

24.9.

26.9. proběhne Preventivní program s paní psycholožkou M. Vejmělkouvou (2.vyučovací hodina)

Téma- Kolektiv třídy, kamarádství, pomoc spolužákovi, chování se k dospělým, uznávání autority, dodržování nastavených pravidel chování ve škole- Řád školy

21.9.

Informace pro rodiče, kteří se ptají na kroužky školy. Tyto informace jsou na webu školy.

Nepovinné předměty

 • římsko-katolické náboženství (pondělí 6., 7. vyuč. hod.)

Kroužky

 • Cambridge kurzy pro 2. – 5. roč. (placené)
 • Cambridge kurzy KET, PET, FCE pro 2. st. (placené)
 • Kurz k mezinárodním zkouškám z Nj pro 8.-9. r. A2, B1 (placené)
 • Kroužek anglické konverzace pro 1. roč. (placené)
 • Klady překladů – překladatelský kroužek, (út 14:00-15:30, 1x14 dní)
 • Francouzština hrou pro 5. roč. (po 12:45-13:30; út nebo stř 12:45-13:30)
 • Příprava na přijímací zkoušky z Čj pro 9. r. (placené)
 • Příprava na přijímací zkoušky z M pro 9. roč. (placené)
 • Psaní jako hraní pro 1. roč. (1. pololetí, placené)- již obsazen
 • Kurz mozkové gymnastiky (čt 15:00-15:45,1x14 dní, za účasti rodičů, placené)
 • Seberozvojový kroužek pro 2. st. (čt 14:30-16:00)
 • Čtenářský klub pro 2. st.
 • Logická matematika a deskové hry pro 4.-6. roč., (út 15:00-16:30)
 • Chemie + (út nebo stř 14:00-15:00)
 • Školní kapela 2. st.
 • Sportovní kroužek pro 5. roč. (út 13:00-14:00)
 • Výtvarné studio pro 1.-4. roč. (út 14:00-16:00, placené)
 • Šikulky (rukodělný kroužek při školní družině)
 • Upozorňujeme, že zájmové kroužky budou otevřeny při minimálním
 • počtu 10 přihlášených žáků.

Kroužky školní družiny

 • Rukodělný kroužek Šikulky Více informací o kroužcích ŠD v deníčcích dětí

Organizované jinými subjekty na půdě školy (placené)

 • Šachový kroužek
 • Věda nás baví (čt 14:00-15:00)
 • Kurz keramiky
 • Brick by Brick (LEGO vzdělávání; út 15:00-16:00; www.brno.brickbybrick.cz)
 • Judo (čt 15:10–16:10; www.judo-brno.cz)
 • Florbal (stř 15:00-16:00; 16:00-17:00) *
 • Hip Hop+street dance (stř 15:00-16:00) *
 • In-line bruslení (út 15:00-16:00) *
 • Badminton (út 15:15-16:15) *
 • Roztleskávačky 1. i 2. st. *
 • Robotika s legem *
 • Mladý elektrikář pro 1. a 2. roč. *
 • Výuka kytary *
 • Veselá věda pro 1.-5. r. ((www.veselaveda.cz)
 • Kutilská dílna, Hollywood club, Malý kuchtík, Moderní tance, Keramika, Deskové hry (www.berukrouzky.cz)

* informace o těchto kroužcích na www.krouzky.cz

18.9.

Prosím, zítra ve čtvrtek 19.9. přibalte dětem do aktovky

složku na písmenka se sadou písmen, kterou děti obdržely

první den školy v červeném pytlíku z tepláren.

Předem děkuji Daniela Ševčíková

Vážení rodiče,

v návaznosti na včera podané informace o Radě rodičů Vám ve spolupráci s paní třídní učitelkou zasílám avizovaný email.

Spolek „Rada rodičů při ZŠ Bakalovo nábřeží 8 Brno, z.s.“ byl zřízen na podporu školních i mimoškolních volnočasových aktivit. Snaží se především o vytvoření lepších materiálních podmínek při výuce žáků prostřednictvím příspěvků, které sdružují od rodičů. Cílem je rovněž prohloubení neformální komunikace mezi vedením školy a pedagogy na jedné straně a rodiči žáků na straně druhé, zejména pořádáním společných kulturních, sportovních a společenských akcí. Každá třída školy má ve Spolku svého zástupce. Na základě schváleného rozpočtu na školní rok přispívá Rada rodičů na jednotlivé akce pro děti, školní zájezdy, ceny pro nejlepší žáky a třídy, pomůcky pro výuku jazyků, lyžařské výcviky, vybavení prvňáčků apod. Nevyčerpané finanční prostředky se kumulují na účtu občanského sdružení na realizaci finančně náročnějších akcí (nákup počítačů, obnova školní zahrady aj.). V průběhu existence sdružení rodičů bylo touto činností zabezpečeno již mnoho potřebných projektů. Kterýkoliv z rodičů, ať již prostřednictvím svého zástupce třídy v Radě rodičů nebo sám, se může na tento institut obrátit s konkrétní připomínkou či návrhem.

Stanovy Rady rodičů jsou zveřejněny zde

https://www.bakalka.cz/sites/default/files/soubory/2016/10/Rada%20Rodičů%20-%20Stanovy%20spolku%202016.pdf

Včera byl schválen příspěvek pro Radu rodičů na školní rok 2019/2020 ve výši 500,-Kč za každého jednoho žáka (pokud tedy máte na ZŠ Bakalovo nábřeží více žáků, tak za každého uhradíte 500,-Kč).

Příspěvek prosím uhraďte na účet Rady rodičů číslo 7304700227/0100 bez variabilního symbolu. Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno žáka a také třídu, do které chodí.

Jan Parma (email: parma@akparma.cz)

11.9.

Domácí úkoly se vyznačují červeným domečkem.

Každodenní úkoly- zopakovat probranou stranu- si děti nevyznačují, tento úkol je každý den- automaticky.

Seznam potřeb pro 1. C, školní rok 2019/2020

tř. učitelka: Mgr. Daniela Ševčíková e-mail: sevcikova@bakalka.cz

web třídy: sevcikova.bakalka.cz

Zakoupí rodiče:


Kufřík na uložení VV pomůcek (35 cm x 23 cm)

 • tuhé lepidlo v tyčince větší
 • vodové barvy Koh-i-noor
 • plastový kelímek na vodu
 • temperové barvy min. 6 ks
 • štětec kulatý č. 6 a č. 8
 • staré triko
 • plochý štětec č. 10
 • bavlněný hadřík
 • voskovky 12 Ks
 • igelit na lavici

VŠE, CO PŮJDE, PROSÍM, PODEPIŠTE!

Pouzdro:

 • tužka č.1 2 kusy
 • tuhé lepidlo v tyčince malé
 • nůžky
 • pastelky - 12 kusů Koh-i-noor
 • guma
 • ořezávátko

Tělocvik do plátěné tašky

 • trenýrky
 • tričko
 • cvičky halová obuv (bílá podrážka)
 • švihadlo(správné délky)

VŠECHNY VĚCI DO TV PODEPSAT!

Přezůvky s pevnou patou (ne pantofle) – v podepsaném plátěném pytlíku – po výuce si je žáci odnášejí domů.

Školní potřeby:

 • průsvitné obaly na sešity,deníčky a učebnice
 • čipy na obědy - 115,-Kč (zakoupit v jídelně)

Za státní příspěvek budou školou zakoupeny společné pomůcky pro výuku 1. ročníků.

Učebnice angličtiny:

 1. pololetí – Happy House 1 (New Edition) – učebnice + pracovní sešit
 2. pololetí – Happy House 2 (New Edition) – učebnice + pracovní sešit

Celková částka za všechny učebnice, pracovní sešity do AJ, sešity, výkresy, barevné papíry, pomůcky a vstupné na akce třídy je 2000,- Kč.

Částka bez učebnic a prac.sešitů z Aj 1130,- Kč.4.2.

V pondělí 10.2. - Beseda s nevidomým člověkem, ukázky práce vodicího psa

cena 20,-Kč