Rozvrh hodin

Rozvrh hodin pro děti k vytištění najdete zde
 
7:55
8:40
8:50
9:35
10:00
10:45
10:55
11:40
11:50 12:35
 pondělíČJ
 MPRVVVČJ 
 úterý ČJM
ČJHV 

 středa ČJ AJTV PRVČJ 
 čtvrtek ČJ PČ v AJM
 ČJ 
 pátek ČJ MAJ 
 TV 

ČJ - český jazyk  čtení a psaní
M - matematika
AJ - anglický jazyk
HV - hudební výchova
TV - tělesná výchova
VV - výtvarná výchova
PRV - prvouka
PČ v AJ - pracovní činnosti, vyučováno v anglickém jazyce

Předmět anglický jazyk budou vyučovat paní učitelky Mgr. Šárka Ocelíková a Mgr. Iveta Štěrbová.
Předmět pracovní činnosti v anglickém jazyce bude vyučovat paní učitelka Mgr. Jindra Rosenkrancová.

ą
Daniela Ševčíková,
15. 9. 2017 4:38